POLITYKA PRYWATNOŚCI DIETETYK GRAVIOLA

Szanowni Państwo,

Firma Graviola Natalia Dębiec ( DIETTEYK GRAVIOLA) w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Graviola Natalia Dębiec
• dane będą przetwarzane w celu sprzedaży usług dieteycznych i w celach marketingowych w formie elektronicznej i papierowej
• podanie danych jest dobrowolne
• podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis
• dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia udzielenia

Informujemy, że Firma Graviola Natalia Dębiec przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, płci, wieku, wzrostu, masy ciała, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów przeprowadzenia wizyt, analiz składu ciała, wysyłania diet on line czy umówienia terminu wizyty. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres kontakt@dietetykgraviola.pl

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.