PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.  W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DIETETYK GRAVIOLA

Firma Graviola Dietetyk Natalia Dębiec